Biverkningar

Med planering av strålbehandlingen minimeras den strålning som vävnadsområden utanför tumören utsätts för. Tyvärr går det inte helt undvika att den omkringliggande vävnaden utsätts för viss bestrålning (strålning påverkar även frisk vävnad). Detta kan leda till oönskade biverkningar. Dessa biverkningar brukar delas in i akuta och sena biverkningar.

Akuta biverkningar
De akuta biverkningarna brukar uppstå i slutet av behandlingen och klingar vanligtvis av några veckor efter att behandlingen avslutats. Det är ofta vävnader med celler som delar sig snabbt som drabbas, till exempel hud samt slemhinnor i munhåla och mag-tarmkanal.

Sena biverkningar
Sena biverkningar uppträder månader till år efter avslutad behandling. Dessa sena effekter drabbar ofta långsamt delande vävnader som nervvävnad, ben, ryggmärg och bindväv. Sena biverkningar ger kroniska skador som inte läker utan snarare kan förvärras med tiden.

Kroppsdel avgör
Vilka av dessa biverkningar din hund/katt riskerar att få beror på vilket område i kroppen som bestrålas och hur stor stråldos som djuret utsätts för. I de allra flesta fall är dock biverkningarna i samband med strålbehandling på hund och katt sällsynta och i sådana fall oftast milda och övergående.