Hantering av cellgifter

På kliniken får hunden/katten cellgifter i form av injektioner via en plastkateter (permanentkanyl) långsamt intravenöst (i blodet).

Använd plasthandskar
Behandlingen hemma består av tabletter. De brukar skickas med hem i en hårdplastförpackning, där den dos din hund/katt ska ha är exakt angiven. När du ger djuret tabletterna ska du ha på dig plasthandskar. Dessa plasthandskar kan du slänga i det vanliga sopavfallet efter medicineringen.

Ta upp avföring
Cellgifter utsöndras via urin och avföring. Om hunden/katten kräks, bajsar eller kissar inomhus (utanför lådan), ska detta tas upp och läggas i en plastpåse som slängs i de vanliga soporna. Använd plasthandskar även när du städar upp efter hunden/katten så att du inte kommer i kontakt med cellgifter i avföringen/urinen. Ytan tvättas sedan med vanligt skurmedel.

Tänk på var hunden/katten uträttar sina behov
Om hunden/katt uträttar sina behov utomhus finns inga krav på annan hantering av detta än vad du är van vid. Naturligtvis ska du inte rasta hunden på lekplatser eller låta katten uträtta sina behov på lekplatser!

Se upp med barn
Alla cellgifter som ska förvaras i hemmet ska naturligtvis förvaras oåtkomligt för barn. Om du skulle få medicin över, lämnas denna till ditt apotek.

Om du råkar komma i kontakt med cellgifterna kontakta läkare omedelbart!