Hantering av cellgifter

Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att

  • rätt diagnos är ställd
  • tumören är av en typ som är känslig för cellgiftsbehandling
  • man utrett i vilket stadium sjukdomen befinner sig och hur utbredd den är i kroppen

Även hunden/kattens allmänna hälsotillstånd och dess förmåga att klara av eventuella biverkningar/risker i samband med behandlingen måste kontrolleras. Innan behandlingen påbörjas bör hundens/kattens tillstånd vara så stabilt som möjligt.

Information är viktig
Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att du som djurägare har fått noggrann information om sjukdomen, olika behandlingsalternativ, prognos och vad behandlingen kommer att innebära exempelvis gällande biverkningar, kostnader och tidsåtgång.

Informationen bör vara både muntlig och skriftlig. Du som djurägare med en hund/katt som drabbats av tumörsjukdom kommer troligtvis att besöka kliniken många gånger under behandlingstiden och det är viktigt att ett förtroende skapas mellan Dig och Din veterinär och övrig personal. För att uppnå detta är det viktigt med god kommunikation mellan dig och veterinären och gott om tid och en öppen diskussion behövs.

Att diskutera sådant som djurägaren är orolig för i samband med behandlingen är viktigt. Vad som är acceptabla biverkningar och försämring av livskvalitet kan också variera mellan olika djurägare och även detta är därför viktigt att prata om innan behandlingen påbörjas.

Du behöver tid
Det är väldigt viktigt att poängtera att veterinären bör tänka på att du som djurägare ofta är känslomässigt överväldigad vid det första besöket. Du kanske inte kan ta in den information du får eller fatta rationella beslut. Det är därför viktigt att du får betänketid och att det inte krävs att du omedelbart ska fatta beslut om behandling och liknande.

Kunskap påverkar resultatet
Genom att ge dig god information om prognos, livskvalitet under behandlingen och behandlingsalternativ ger man dig en möjlighet att känna att du har kontroll över situationen. Med god information ökar dina möjligheter att fatta det beslut som är bäst för både dig själv och din hund/katt. Att du har fått bra information och känner dig delaktig i behandlingen är också viktigt för att du senare ska kunna sköta behandling hemma, bedöma livskvalitet och övervaka hunden eller katten på ett bra sätt.