Behandlingsalternativ i Sverige

Samtliga behandlingar används vanligtvis var och en för sig, men det är även vanligt med kombination av dessa behandlingar för att optimera effekten.
 
Vilken behandling som blir aktuell i det enskilda fallet beror på många faktorer som
  • typ av tumör,
  • lokalisation,
  • tidpunkt för diagnos, samt
  • ålder och
  • allmäntillstånd hos patienten.
Det är som regel viktigt att sjukdomen upptäckts tidigt. En cancer som utvecklas så långt att den utvecklat metastaser i andra organ än den ursprungliga är svår att bota. När hunden eller katten drabbats av en tumör, måste vi alltid sätta djurets livskvalitet, välbefinnandet samt djurskyddsaspekter främst.

Det är Du som djurägare som beslutar om du vill låta ditt djur få den behandling som din veterinär föreslår. Vi ska inte glömma att vi inte behöver fullfölja en behandling bara för att man har påbörjat den. Känner du som ägare att det inte känns bra eller att djuret inte verkar må bra, kan man avsluta behandlingen, men då har man i alla fall gett sin vän en chans.

Kirurgisk behandling av tumörer erbjuds vid de allra flesta kliniker och djursjukhus runt om i landet.
 
Flera djursjukhus och kliniker erbjuder dessutom medicinsk behandling med cytostatika/cellgiftsbehandling(kemoterapi)

Förutom kirurgisk behandling samt kemoterapi erbjuds strålterapi (radioterapi) vid Djursjukhuset i Jönköping (Leg vet Nanna Åkerlund Denneberg, specialist i onkologi).

Olika policys hos försäkringsbolagen
De fyra försäkringsbolagen i Sverige har alla olika regler. Alla bolagen ersätter idag (maj 2011) kirurgisk behandling av tumörer.

Andra behandlingsmetoder, till exempel cellgifter och/eller strålbehandling ska naturligtvis vara medicinskt motiverade och prognosen med behandlingen god för att få en eventuell ersättning beroende på bolag.

  • Folksam ersätter varken cellgiftbehandling, strålterapi eller någon uppföljning av sjukdomen efteråt. Jag rekommenderar att kontakta Folksam innan alla ev frågor relaterade till cancerpatienter eftersom detta bolag är den enda som inte ersätter någon uppföljning av dessa patienter efteråt.
  • Agria ersätter cellgiftbehandling idag. De kunder som hade tecknat Agria Plus eller Agria plus extra år 2009 eller dessförinnan, och inte haft förnyelse av försäkringen efter februari 2010, har möjlighet att få ersättning för strålning och cellgiftbehandling enligt 2009 års villkor.
  • IF kan ersätta alla typer av cancerbehandlingar i samråd med deras veterinär. De ersätter endast om de har godkänt behandlingen i förväg.
  • Sveland kan också ersätta olika typer av cancerbehandlingar efter samråd med deras veterinär innan påbörjad behandling. 

Min stärk rekommendation är att alltid kontakta ditt försäkringsbolag innan en eventuell cancerbehandling med cellgifter eller strålterapi ska påbörjas för att säkerställa vilka försäkringsvillkor som gäller.