vetrinarkliniken_birsta_loggo

Mastocytom hos hund

Mastocytom är en cancersjukdom som utvecklas från mastceller, vilka är en del av kroppens immunsystem. En mastcellstumör har ett mycket varierat utseende och kan se ut som vilken annan hudknöl som helst och kan alltid vara elakartade, varför det är viktigt att ställa diagnos tidigt.

Mastocytom är en eller flera förändringar som oftast sitter på kroppen och benen. Vissa är små, väl avgränsade och långsamväxande medan andra växer snabbt, invasivt eller metastaserar sig. Spridningen sker antingen via lymfkärl först och främst till regionala lymfknutor eller via blodet till mjälte, lever och njurar. Hudformen av mastocytom är den vanligaste i hund och utgör cirka 20-40 procent av hudtumörerna.

Mastocytom graderas beroende på hur elakartade de är med hjälp av histologi där en liten bit av tumören undersöks i mikroskop (då får man en bättre uppfattning om hur nybildningen beter sig och hur den påverkar omgivande vävnad).

Prognos
Prognosen för hundar som drabbas av mastocytom beror på olika faktorer, varav två är storlek och var på kroppen tumören är placerad. Den viktigaste faktorn är dock tumörgrad (indelas i grad I-III). Tumörer av låg grad är lättare att behandla än tumörer av hög grad. Dessa är oftast aggressiva och kan spridas till avlägsna områden av kroppen, vilket leder till döden för majoriteten av hundarna med grad III mastocytom.

Behandling
Det primära behandlingsalternativet för hundar som drabbats av mastocytom är idag operation. En lyckad operation kräver dock att det ska finnas en gräns mellan frisk vävnad och tumörvävnad. För att undvika återfall bör vävnad motsvarande cirka tre centimeter runt tumören tas bort i samband med operationen. Lokal strålningsbehandling är ett annat alternativ och ett tredje behandlingsalternativ är cellgifter.

Designade läkemedel
Intensiv forskning pågår med sikte på att utveckla förebyggande vacciner samt så kallade ”designer drugs”. Med det menas mediciner som är riktade mot en viss sorts cancer. Ett exempel är Masivet, ett läkemedel för behandling av vissa hundar som drabbats av mastcellstumör som inte går att operera (grad II eller III).

Dela inlägg :