vetrinarkliniken_birsta_loggo

Inledande undersökning

Alltför många djurägare tror tyvärr att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en knöl bör alltid undersökas. Veterinären ställer diagnos på hunden eller katten med hjälp av bland annat:

  • en noggrann klinisk undersökning
  • röntgen
  • blodprov
  • vävnadsprov (biopsi)

Denna inledande undersökning är absolut nödvändig. Knölen kanske inte alls är en tumör och hunden eller katten kanske inte behöver gå igenom större undersökningar eller operationer.

Att undersöka med hjälp av händerna, så kallad palpation, är en viktig metod när en veterinär bedömer knölar. Men ingen veterinär kan med 100 procents säkerhet säga vilken sorts tumör det handlar om genom att bara titta och känna på den. Med ökad erfarenhet ökar givetvis chanserna, men helt säkert kan man aldrig vara.

Undersökning av celler (cytologi) från knölen är det absolut snabbaste och enklaste sättet att ställa diagnos på till exempel knölar i huden. Veterinären tar ett cellprov varpå de uppfångade cellerna bedöms i mikroskop. Det är viktigt att göra detta före en operation eftersom operationens omfattning varierar väldigt beroende på vilken tumörtyp knölen består av. En del godartade tumörer, som till exempel fettknölar (lipom), kan opereras med liten marginal frisk vävnad runt om för att man ändå ska få bort alla tumörceller. Andra, mer elakartade tumörer, till exempel den vanliga mastcelltumören (mastocytom), kräver att man har flera centimeter av frisk vävnad runt tumören.

Lämnas tumörceller kvar finns det risk för att tumören kommer tillbaka (recidiv) eller så kan den spridas till andra delar av kroppen (metastaser). En ny operation är inte lika framgångsrik som den första operationen. Det är därför mycket viktigt att diagnosen ställs före operationen.

Jag rekommenderar att cellprover tas från alla hudknölar innan en eventuell operation. Det är en enkel och billig metod med minimala risker men som kan ge ett snabbt svar på vilken typ av tumör det handlar om.

Vikten av en noggrann undersökning
Det är viktigt att påpeka att små knölar inte bör föraktas. Idag finns det stora möjligheter att behandla tumörer, varför man bör uppsöka veterinär om man upptäcker en knöl på sin hund eller katt.

När man vet vilken tumörtyp det rör sig om görs kompletterande undersökningar för att man med hjälp av en bra faktabas ska kunna föreslå de bästa behandlingsalternativen för just din hund/katt med denna diagnos. Först då kan veterinären börja diskutera de olika behandlingsalternativ som kan rekommenderas i det enskilda fallet.

Även de tankar, önskemål och förutsättningar Du som djurägare har, spelar en viktig roll för val av optimal behandling. Jag rekommenderar att du alltid vänder dig till din veterinär eller närmaste djursjukhus för en sådan undersökning eller utredning.

Veterinären kan sedan remittera djuret till en specialist (onkolog) om det är motiverat. Att utreda och behandla tumörer är tyvärr kostsamt, men det är av allra största vikt att man har en korrekt diagnos. Det är tyvärr inte ovanligt, även bland veterinärer, att man missuppfattar detta med provtagning för att ställa diagnos med det felaktiga påståendet om att: ”man ska inte röra knölar för då sätter man fart på dem…”. Detta är en missuppfattning. Man försämrar inte prognosen med exempelvis ett vävnadsprov. Tvärtom, detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna göra någon bedömning överhuvudtaget. Det är på denna diagnos som all vidare diskussion om prognos och behandling hänger.

Dela inlägg :