vetrinarkliniken_birsta_loggo

Kirurgi

Kirurgi har länge varit det enda behandlingsalternativet vid tumörsjukdomar hos djur och det är en av de vanligaste operationer som görs på ett djursjukhus.

Än idag är operation det vanligaste sättet att behandla en tumörsjukdom. Det är också det mest effektiva behandlingsalternativet. Ett undantag är givetvis sådana tumörer som är utsprida på många ställen i kroppen eller tumörer i blod och lymfatiska organ (leukemi eller lymfom).

Syftet med en operation är att hela tumören och den omkringliggande vävnaden tas bort. Man vill ha så kallade ”rena marginaler” runt omkring tumören för att vara säker på att inga tumörceller lämnas kvar, vilket kan leda till ett återfall.

Den grundläggande behandlingsprincipen är att så mycket tumörvävnad som möjligt skall avlägsnas så snart som möjligt, men ibland finns det omständigheter som gör att man låter den sitta kvar. En lyckad operation kan anses vara då en liten tumör som är lokaliserad i ett begränsat område kan tas bort utan att detta orsakar värre lidande för djuret.

Dela inlägg :