vetrinarkliniken_birsta_loggo

Sammanfattning av min forskning

Syftet med mitt avhandlingsarbete var att öka kunskapen om juvertumörer samt att identifiera olika riskfaktorer för utvecklingen av dessa tumörer hos hund. För att uppnå dessa mål utfördes fyra studier.

I den första studien studerades aktiviteten av thymidinkinas (TK) i serum hos hundar som diagnostiserats med malignt lymfom, leukemi samt andra tumörer bl.a. juvertumörer. Sedan en längre tid har man känt till att framförallt hematopoetiska tumörer ger upphov till förhöjda nivåer av proteinet thymidinkinas (TK) i serum hos människa. TK är ett enzym som är involverat i DNA-syntesen. Det produceras i celler före celldelning och har visat sig vara en god indikator för ökad celldelning. Thymidinkinas frigörs ut till cirkulationen när snabbt delande celler dör och cellmembranen går sönder. TK är distinkt kopplad till tumörförekomst och grad av malignitet. Thymidinkinas är en etablerad celldelningssmarkör som används kliniskt på humansidan.

Vi fann att detta enzym var effektivt för diagnostisering samt monitorering av hundar med blodcancer (lymfom, leukemi). Denna studie visade dock att detta test var otillräcklig för att kunna användas för att upptäcka solida tumörer i det studerade materialet. Detta ledde oss till att studera andra potentiella riskfaktorer för utvecklingen av juvertumörer hos hund för att kunna ta fram bättre diagnostiska verktyg.

I följande studier användes hundar av rasen Engelsk springer spaniel (ESS) för att studera olika riskfaktorer för utveckling av juvertumörer hos hund. Vi fann i den andra studien att kastrering minskar risken för juvertumörer samt att hundens ålder vid diagnos och typ av juvertumör påverkar hundens överlevnadstid efter diagnos.

I den tredje och fjärde studien undersöktes olika genetiska riskfaktorer för utveckling av juvertumörer hos svenska ESS. I dessa studier försökte vi hitta gener som predisponerar för utveckling av juvertumörer. Genom att jämföra arvsmassan hos sjuka och friska hundar hittade vi genvarianter som påverkar risken för juvertumörer hos ESS. I denna studie konstaterades för första gången att de sedan tidigare kända riskfaktorerna för utveckling av bröstcancer hos människa, BRCA1 och 2, även utgör riskfaktorer för juvertumörer hos hund.

I den sista studien undersökte vi om olika varianter av immungenerna Major Histocompatibility Complex II (MHC) klass II har någon påverkan på förekomst av juvertumörer i ESS hundarna. MHC klass II är en typ av antigenpresenterande molekyler som finns på antigenpresenterande celler i kroppen.

Fortsätta studier gällande den genetiska komplexiteten av juvertumörer hos hund pågår för närvarande. Genom att förutsättningslöst jämföra variation i hela genomet hos sjuka och friska hundar, hoppas man kunna identifiera ej tidigare kända riskfaktorer för uppkomst av juvertumörer.

Dela inlägg :