vetrinarkliniken_birsta_loggo

Foder och cancer

Näring till ett cancersjukt djur – Hur kan man göda hunden/katten utan att göda tumören?

Viktförlust på grund av cancer påverkar prognosen negativ. Ett mager och undernärt djur brukar oftast ha sämre livskvalitet och kortare överlevnadstid och svarar sämre på behandling. En riklig och lämplig näringstillförsel förbättrar prognosen.

Tumörceller föredrar enkla kolhydrater och protein som energikälla. Tumörceller ha svårt att tillgodogöra sig energi från fett. I en vetenskaplig studie utfodrades en grupp av hundar med lymfkörtelcancer med hög andel enkla kolhydrater medan en annan grupp hundar med samma sjukdom utfodrades med mycket fett. Gruppen som åt mycket fett svarade bättre på behandling. 

Om man själv vill prova så rekommenderar jag fiskolja eller vegetabiliskt fett som är rik på fettsyrorna omega 3 och omega 6. Jag rekommenderar att man undviker foder med högt nivå enkla kolhydrater, ge foder med högvärdigt protein och hög fetthalt.

Man kan hjälpa djur som inte vill äta genom att värma maten till kroppstemperatur, utfodra i lugn miljö, bjuda med ett riktig smakligt foder och ibland använder man mediciner mot illamående, till exempel till djur som får cellgiftsbehandling.

Dela inlägg :