vetrinarkliniken_birsta_loggo

Cancer kontra tumör

Läran om tumörsjukdomar kallas onkologiOnkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Veterinärer och läkare som är specialiserade på tumörsjukdomar kallas onkologer.

Ordet cancer betyder kräfta och härrör från cancerns växtsätt. Den sprider ut sig i den omgivande vävnaden med armliknande utskott. Ordet cancer används ofta men inte alltid helt korrekt. Begreppet cancer bör egentligen reserveras för när det är bevisat att det är en elakartad, så kallad malign, tumör. En godartad tumör kallas för en benign tumör.

Ordet cancer används ofta som om det vore ett enhetligt begrepp. Denna enhetlighet beror dock på vilka egenskaper man menar. Cancer är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar som alla kännetecknas av en slumpartad, okontrollerad celltillväxt som gör att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden. Vanligtvis betraktas cancer som en undergrupp bland tumörerna. När normala celler skadas bortom räddning förstörs de genom en så kallad programmerad celldöd (apoptos). Cancerceller undviker apoptos och fortsätter att okontrollerat föröka sig. Processen för hur cancer utvecklas kallas carcinogenesis.

Tumörer kan indelas i godartade (benigna) och elakartade (maligna). Den godartade tumören saknar rötter, sprider sig inte och benämns inte som cancer. Om tumören är elakartad är det korrekta uttrycket cancer.

Gränsdragningar mellan olika typer kan vara svåra. Ibland används begreppen som synonymer, vilket inte är helt korrekt. En elakartad tumör får dottersvulster (metastaser) i andra delar av kroppen. Cancerceller lossnar då från modertumören, vandrar genom lymfbanorna eller i blodbanan och landar i andra kroppsvävnader där det växer fram nya tumörer. Det förekommer även att cancern sprids via så kallad implantation, där cancer direkt infiltrerar en annan vävnad i kroppsöppningar. En elakartad tumör har även förmågan att invadera och förstöra intilliggande vävnad (infiltrativ växt).

Dela inlägg :