vetrinarkliniken_birsta_loggo

Noggrannare undersökningar

Innan man bestämmer om hunden eller katten behöver opereras är det bra att veta vad det är för förändring djuret har drabbats av. Det avgör med vilken omfattning man ska operera.

Biopsi
Vissa tumörtyper är ibland svåra att ställa diagnos på med hjälp av cellprover (cytologi) men det kan oftast göras med hjälp av ett vävnadsprov, en biopsi.

Histopatologi
Även om man tagit cellprover och undersökt dessa ska varje tumör som opereras bort skickas för en histopatologisk undersökning, det vill säga en undersökning där förändringarna i vävnaden undersöks med hjälp av mikroskop. Tre laboratorier i Sverige gör analyser av biopsier. Om det är möjligt så skickas hela tumören för undersökning. Den kan då bedömas och man undersöker också om man fått bort hela tumören vid operationen.

Röntgen
Röntgen kan användas bland annat för att upptäcka/lokalisera en misstänkt tumör. Man använder även röntgen för att leta efter metastaser i till exempel lungorna. Bentumörer och metastaser i ben kan också påvisas med röntgen.

Ultraljud
Ultraljud kan också användas för att upptäcka/lokalisera en misstänkt tumör. Samtidigt som en tumör kan lokaliseras kan man ta ett cellprov med hjälp av ultraljud. Ultraljud används också för att undersöka om en tumör har spridit sig till inre organ (lever, mjälte, njurar, lymfknutor, etc.). Om veterinären ser något misstänkt tar man då ett cellprov eller en biopsi.

Blodprov
Blodprover tas för att ställa diagnos på till exempel blodcancer (leukemier) och lymfkörtelcancer, men också för att undersöka hundens eller kattens allmänna hälsotillstånd. Onormala blodvärden kan antyda att tumören kanske har spridit sig till inre organ.

För att kunna välja rätt typ av narkos inför en operation eller rätt behandling med cellgifter kan veterinären använda blodprover för att kontrollera njurarnas och leverns funktion. Ibland behöver man komplettera även med benmärgsprover. Andra oupptäckta sjukdomar kan också påverka prognosen för djuret.

Datortomografi & magnetkamera
Datortomografi och magnetkamera är de mest kostsamma undersökningsmetoderna, men de är överlägsna röntgen när det gäller att bedöma avgränsningen på en tumör samt att bedöma tumörer i hjärna, ryggmärg/ryggrad och näshåla. Dessa metoder används också när man planerar en operation eller en strålbehandling av en utbredd tumör. Man kan med hjälp av detta göra en korrekt kirurgisk insats eller en mer preciserad strålning. Regiondjursjukhuset Strömsholm har båda utrustningarna för rutinmässig användning.

Scintigrafi
Scintigrafi är en metod där man använder sig av läkemedel eller spårämnen som ger ifrån sig gammastrålar för att hitta förändringar i olika organsystem. Metoden ger med hjälp en särskild kamera en bild som visar organets funktion och inre struktur. På så sätt kan man se ett ökat blodflöde eller ökad ämnesomsättning innan organets anatomi har förändrats.

Markörer
Det finns också flera så kallade tumörmarkörer som kan upptäcka en tumör innan vi kan se den, till exempel enzymet tymidinkinas. Det används till exempel vid behandling av hundar med lymfkörtelcancer.

Förberedelse inför blodprovstagning
Utvärdering av röntgenbilder

Dela inlägg :