vetrinarkliniken_birsta_loggo

Tumörsjukdomar blir allt vanligare

Cancer slår till lika obarmhärtigt hos djur som hos människor. I en amerikansk undersökning visade det sig att ungefär 45 procent av alla hundar över tio års ålder dog av cancer. En annan undersökning visade att ungefär 23 procent av alla hundar dör av någon cancersjukdom. Det beräknas att en av fyra hundar äldre än två år dör av cancer. Man kan därför konstatera att cancer är en vanlig dödsorsak hos våra hundar och man vet att cancer är vanligare inom vissa raser.

Förekomsten av cancer har de senaste åren ökat även hos andra sällskapsdjur. De lever idag längre tack vare mer sofistikerad diagnostik och sjukdomsbehandling samt bättre djuromsorg i form av bättre foder och fler möjligheter att vaccinera mot sjukdom. Denna allmänt förbättrade hälsa har istället gjort att åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer, har ökat.

Hundar brukar utveckla cancer i ungefär samma takt som människor gör medan katter drabbas lite mer sällan. Vissa typer av cancer är vanligare inom vissa raser, eller hos det ena eller det andra könet. Hundar och katter i alla åldrar kan drabbas av tumörsjukdomar, men risken att utveckla en tumör blir större ju äldre djuret är. En del riktigt elakartade tumörtyper kan även angripa unga djur.

Resurs för cancerforskningen
Våra sällskapsdjur utvecklar tumörer spontant. De har dessutom utsatts för inavel, har ett väl utvecklat immunförsvar och delar sin livsmiljö med människor. I cancerforskningen är därför spontana tumörer hos sällskapsdjur en värdefull men tyvärr underutnyttjad resurs. Det pågår dock ett nära samarbete mellan läkare och veterinärer som arbetar med cancer. Att testa mediciner på försöksdjur som på konstlad väg fått cancer säger inte lika mycket som att prova en ny medicinering på en hund eller katt som spontant fått sjukdomen.

Dela inlägg :