vetrinarkliniken_birsta_loggo

Behandlingsalternativ i Sverige

Samtliga behandlingar används vanligtvis var och en för sig, men det är även vanligt med kombination av dessa behandlingar för att optimera effekten.
 
Vilken behandling som blir aktuell i det enskilda fallet beror på många faktorer som

  • typ av tumör,
  • lokalisation,
  • tidpunkt för diagnos, samt
  • ålder och
  • allmäntillstånd hos patienten.

Det är som regel viktigt att sjukdomen upptäckts tidigt. En cancer som utvecklas så långt att den utvecklat metastaser i andra organ än den ursprungliga är svår att bota. När hunden eller katten drabbats av en tumör, måste vi alltid sätta djurets livskvalitet, välbefinnandet samt djurskyddsaspekter främst.

Det är Du som djurägare som beslutar om du vill låta ditt djur få den behandling som din veterinär föreslår. Vi ska inte glömma att vi inte behöver fullfölja en behandling bara för att man har påbörjat den. Känner du som ägare att det inte känns bra eller att djuret inte verkar må bra, kan man avsluta behandlingen, men då har man i alla fall gett sin vän en chans.

Kirurgisk behandling av tumörer erbjuds vid de allra flesta kliniker och djursjukhus runt om i landet.
 
Flera djursjukhus och kliniker erbjuder dessutom medicinsk behandling med cytostatika/cellgiftsbehandling(kemoterapi)

Förutom kirurgisk behandling samt kemoterapi erbjuds strålterapi (radioterapi) vid Djursjukhuset i Jönköping (Leg vet Nanna Åkerlund Denneberg, specialist i onkologi).

Olika policys hos försäkringsbolagen
Försäkringsbolagen i Sverige har alla olika regler. Alla bolagen ersätter idag (januari 2023) kirurgisk behandling av tumörer, förutsatt att de inte finns några speciella reservationer. Andra behandlingsmetoder, till exempel cellgifter och/eller strålbehandling ska naturligtvis vara medicinskt motiverade och prognosen med behandlingen god för att få en eventuell ersättning beroende på bolag.

Min rekommendation är att alltid kontakta ditt försäkringsbolag innan en eventuell cancerbehandling med cellgifter eller strålterapi ska påbörjas för att säkerställa vilka försäkringsvillkor som gäller.

Dela inlägg :