vetrinarkliniken_birsta_loggo

Vanliga symtom på tumörsjukdomar

Symtom på cancer är ofta ospecifika och diffusa, det vill säga symtomen visar inte tydligt att det är cancer djuret har drabbats av. Ofta består dock symtomen av en eller flera i listan nedan:

 • onormala svullnader som växer eller som inte går över
 • sår som vägrar läka
 • blödning eller annan utsöndring från någon kroppsöppning utan känd orsak
 • smärta
 • ovillig att röra sig
 • ihållande hälta eller stelhet
 • feber
 • snabb eller extrem viktminskning
 • konstant trötthet
 • svaghet
 • infektionskänslighet
 • tydligt nedsatt aptit
 • problem att svälja eller äta
 • motbjudande lukt
 • svårighet att andas
 • svårighet att kissa eller bajsa

Dessa symtom kan också vara tecken på andra sjukdomar, men alla är oroande och man bör söka veterinär.

Särskilda symtom
Det finns en speciell typ av symtom som kallas för paraneoplastiska syndrom och som ofta är de första tecknen på en elakartad tumör. Paraneoplastiska syndrom är förändringar i kroppstrukturen och/eller kroppsfunktionen som orsakas av tumören men som kan uppstå på avstånd från själva tumören, det vill säga i en annan del av kroppen än där tumören är belägen. Dessa symtom kan komma innan man upptäcker tumören och innan den börjar växa till och vissa symtom kan vara tecken på en speciell typ av tumör.

Symtomen varierar och kan uppstå genom att tumören producerar ämnen som når blodcirkulationen och som påverkar ett annat organ i kroppen. Om behandlingen är lyckad så försvinner oftast dessa symtom. Om symtomen återkommer tyder det på att hunden eller katten har fått ett återfall. Tala alltid med din veterinär.

Blodbrist (anemi) är den vanligaste form av paraneoplastiska syndrom hos både djur och människa. Kroppen kämpar mot en kronisk sjukdom och blir utarmad på resurser. Blodbristen kan också bero på att blodkropparna faller sönder eller att tumören blöder. I de flesta fall blir blodvärdena normala efter det att cancern är behandlad. Andra symtom som förekommer är lågt antal blodplättar (trombocytopeni), förändringar i antal av olika sorters vita blodkroppar (leukocyter) samt koagulations rubbningar.

Förhöjd kalciumhalt i blodet (hypercalcemi) visar sig i form av ökad törst. Om man inte åtgärdar detta tillstånd snabbt kan det ge skador på njurarna. Man ser detta framförallt vid lymfkörtelcancer (lymfom).

Låg blodsockerhalt (hypoglykemi) är ett annat symtom som hos hund oftast förekommer när hunden har en insulinproducerande tumör i bukspottkörteln (insulinom) och levertumörer, men låg blodsockerhalt är ett symtom som även förekommer vid andra sorters tumörer.

Förhöjt antal immunglobuliner i blodet (hypergammaglobulinemi) orsakas av ett överskott i produktionen av proteiner från celler som är aktiva inom immunförsvaret (till exempel plasmaceller och lymfocyter) som gör att blodet blir ”trögflytande” . Man ser symtom som ökad blödningstendens, vinglighet, nedstämdhet, kramper samt till och med koma.

Canceravmagring (cancerkachexi) är när kroppens drabbas av ändrad ämnesomsättning och viktminskning trots att intaget av näring är tillräckligt. En tumör utnyttjar framförallt lättillgängliga kolhydrater för sitt energibehov. Däremot är den sämre på att utnyttja fett. Det är därför man som veterinär syftar till att ge maximal näring åt patienten samtidigt som man eftersträvar efter att inte göda tumören.

Feber orsakas oftast av olika infektioner och inflammationer, men hos människor förekommer feber som ett symtom på cancer.

Den bästa behandlingen för dessa symtom är att behandla tumören. Det är inte möjligt att ställa diagnos eller att ordinera tumörbehandling utan en noggrann veterinärundersökning. Därför måste jag rekommendera dig att alltid söka veterinär om du misstänker att din hund eller katt har en tumörsjukdom.

Dela inlägg :