vetrinarkliniken_birsta_loggo

Cancer kan ha många orsaker

Spontana förändringar, virus, hormoner, kemikalier och strålning är några av de orsaker som kan ligga bakom en cancersjukdom.

Spontana förändringar
Under hela livet sker så kallade spontana mutationer, det vill säga små skador i generna. Dessa repareras oftast direkt av cellen själv, men otillräcklig lagning kan leda till permanenta skador. Man kan anta att skador ackumuleras under livet. Detta kan vara en förklaring till att så många tumörer uppstår i mogen eller hög ålder hos både djur och människa.

Virus
Vissa virus kan orsaka tumörer. De verkar genom att infoga sin arvsmassa i djurets gener och på så sätt stimulera till uppkomst av tumörer. Det finns många exempel, däribland leukemivirus hos katt (FeLV) och vårtvirus hos hund (papillomvirus).

Hormoner
Även hormoner kan stimulera till uppkomst av tumörer. Man vet att tidpunkten för kastration har stor betydelse för uppkomst av juvertumörer. Med andra ord så spelar hormoner en roll för utvecklingen av juvertumörer. Ett annat exempel är tumörer runt analöppningen (så kallade perianala adenom) som nästan enbart drabbar okastrerade hanhundar och som kan försvinna efter kastration.

Kemikalier
Många kemikalier har visat sig vara cancerframkallande. Oftast räcker det inte att man bara utsätts (exponeras) en gång, utan upprepad exponeringar krävs. Det tar sedan lång tid innan en tumör uppstår och därför är det svårt att bevisa att tumören orsakats av kemikalier. Med hjälp av laboratoriedjur har man dock kunnat bevisa att många ämnen är cancerframkallande.

UV-strålning
UV-strålning ökar risken för hudcancer. Människor löper störst risk att drabbas av malignt melanom, en mycket elakartad cancer där risken är stor för spridning (metastasering). Hundar och katter som utsatts för UV-strålning brukar snarare drabbas av en tumörtyp som heter skivepitelcarcinom. Detta drabbar framför allt vita katter på nosryggen och öronspetsarna, collie och Shetland sheepdog på nosryggen samt ljusa hundar på tunt behårade områden.

Röntgenstrålning
Röntgenstrålning kan också vara en riskfaktor för uppkomst av tumörer, framför allt vid höga eller upprepade doser. Den strålning som ges för att behandla tumörer kan alltså också i sin tur ge cancer. Hos människa är det cirka en procents risk att få en sekundär tumör efter strålningsbehandling.

Rökning
Tobaksrökning orsakar lungcancer hos människor. Man har även undersökt hur stor risken är att hundar vars ägare röker utvecklar cancer. Primär lungcancer är ovanlig hos hund. Man tror att detta beror på att hundar har en mycket effektiv filtrering i nosen. Detta avlägsnar de potentiellt cancerframkallande ämnena.

Övriga orsaker
Även kroniska sår, kroniska inflammationer, brännskador, kirurgisk fixering med metallinplantat, vissa vaccin för katter samt kontakt med asbest har satts i samband med cancer.

Dela inlägg :