vetrinarkliniken_birsta_loggo

Välkommen till Djurcancer.se

Information om cancer hos hund och katt

Syftet med den här sidan är att sprida information och kunskap om cancer hos djur

vetrinarkliniken_birsta_katt_hund

Tumörsjukdomar hos hundar & katter

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är en medicinsk specialitet huvudsakligen inriktad på diagnos, förebyggande och behandling av elakartade tumörsjukdomar, cancer.

Cancer är en diagnos som skrämmer många. Alla som har upplevt den ömsesidiga kärleken som uppstår mellan en hund eller katt och dess husse eller matte känner även en överväldigande sorg och vånda vid ett besked om att djuret drabbats av en allvarlig sjukdom.

Förekomsten av cancer har de senaste åren ökat även hos sällskapsdjur. Våra djur lever idag längre tack vare mer sofistikerad diagnostik och sjukdomsbehandling samt bättre omsorg i form av bättre foder och fler möjligheter att vaccinera mot sjukdom. Denna allmänt förbättrade hälsa har istället gjort att åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer, har ökat.

Sällskapsdjur brukar utveckla cancer i ungefär samma takt som människor gör. Vissa typer av cancer är vanligare inom vissa raser, eller hos det ena eller det andra könet. Hundar och katter i alla åldrar kan drabbas av tumörsjukdomar, men risken att utveckla en tumör blir större ju äldre djuret är. En del riktigt elakartade tumörtyper kan även angripa unga djur.

Alltför många djurägare tror att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en knöl bör alltid undersökas. Idag finns det stora möjligheter att behandla tumörer, därför bör man alltid uppsöka veterinär om man upptäcker en knöl på sin hund eller katt.

Symtom på cancer är ofta ospecifika. Ofta består symtomen av:

• onormala svullnader som växer, som inte går över eller sår som inte läker

• blödning eller annan utsöndring från någon kroppsöppning utan känd orsak

• smärta, ovilja att röra sig, ihållande hälta eller konstant trötthet, svaghet, infektionskänslighet

• tydligt nedsatt aptit, problem att svälja eller äta

• motbjudande lukt, svårighet att andas, kissa eller bajsa

Dessa symtom kan också vara tecken på andra sjukdomar, men alla är oroande och man bör uppsöka en veterinär.

Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos. Hos oss bedrivs nu behandling av hundar och katter med tumörsjukdomar. Veterinärkliniken Birsta erbjuder idag diagnostik, kirurgisk behandling och flera typer av behandling med cellgifter (cytostatika) som har målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling.

Vi eftersträvar att ställa en korrekt diagnos och ge en individuell prognos för varje enskild patient. Hos oss finns vår klinikchef Patricio Rivera, legitimerad veterinär och veterinärmedicine doktor med mångårig erfarenhet av forskning/behandling av tumörsjukdomar hos hund och katt.

Vi hoppas kunna överträffa våra kunders förväntningar genom att kombinera bra djursjukvård med omtanke, med rimliga och humana priser samt ett personligt och trevlig bemötande.

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är en medicinsk specialitet huvudsakligen inriktad på diagnos, förebyggande och behandling av elakartade tumörsjukdomar, cancer.

Cancer är en diagnos som skrämmer många. Alla som har upplevt den ömsesidiga kärleken som uppstår mellan en hund eller katt och dess husse eller matte känner även en överväldigande sorg och vånda vid ett besked om att djuret drabbats av en allvarlig sjukdom.

Förekomsten av cancer har de senaste åren ökat även hos sällskapsdjur. Våra djur lever idag längre tack vare mer sofistikerad diagnostik och sjukdomsbehandling samt bättre omsorg i form av bättre foder och fler möjligheter att vaccinera mot sjukdom. Denna allmänt förbättrade hälsa har istället gjort att åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer, har ökat.

Sällskapsdjur brukar utveckla cancer i ungefär samma takt som människor gör. Vissa typer av cancer är vanligare inom vissa raser, eller hos det ena eller det andra könet. Hundar och katter i alla åldrar kan drabbas av tumörsjukdomar, men risken att utveckla en tumör blir större ju äldre djuret är. En del riktigt elakartade tumörtyper kan även angripa unga djur.

Alltför många djurägare tror att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en knöl bör alltid undersökas. Idag finns det stora möjligheter att behandla tumörer, därför bör man alltid uppsöka veterinär om man upptäcker en knöl på sin hund eller katt.

Symtom på cancer är ofta ospecifika. Ofta består symtomen av:

• onormala svullnader som växer, som inte går över eller sår som inte läker

• blödning eller annan utsöndring från någon kroppsöppning utan känd orsak

• smärta, ovilja att röra sig, ihållande hälta eller konstant trötthet, svaghet, infektionskänslighet

• tydligt nedsatt aptit, problem att svälja eller äta

• motbjudande lukt, svårighet att andas, kissa eller bajsa

Dessa symtom kan också vara tecken på andra sjukdomar, men alla är oroande och man bör uppsöka en veterinär.

Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos. Hos oss bedrivs nu behandling av hundar och katter med tumörsjukdomar. Veterinärkliniken Birsta erbjuder idag diagnostik, kirurgisk behandling och flera typer av behandling med cellgifter (cytostatika) som har målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling.

Vi eftersträvar att ställa en korrekt diagnos och ge en individuell prognos för varje enskild patient. Hos oss finns vår klinikchef Patricio Rivera, legitimerad veterinär och veterinärmedicine doktor med mångårig erfarenhet av forskning/behandling av tumörsjukdomar hos hund och katt.

Vi hoppas kunna överträffa våra kunders förväntningar genom att kombinera bra djursjukvård med omtanke, med rimliga och humana priser samt ett personligt och trevlig bemötande.

Patricio Rivera

Veterinär och klinikchef av Veterinärkliniken Birsta

Besök Veterinärklinken i Birsta
Vi hjälper ditt djur

Besök Veterinärklinken i Birsta
Vi hjälper ditt djur

Information om Djurcancer

Referenser – källor

All text i denna sida är referat av texter från olika källor från olika författare (både från Sverige och utlandet).…

Sammanfattning av min forskning

Syftet med mitt avhandlingsarbete var att öka kunskapen om juvertumörer samt att identifiera olika riskfaktorer för utvecklingen av dessa tumörer…

Forskning och cancer

Visste du att forskning kring hund- och kattsjukdomar är en bra GENväg till att förbättra både djurs och människors hälsa? Gener och…

Reaktiva histiocytoser

Den reaktiva histiocytosen anses av de flesta vara endast en immunsjukdom som inte har något med tumörformen att göra. Andra hävdar…

Orala papillom

Förekommer mest på unga hundar. Papillomviruset smittar från hund till hund och ger upphov till vårtbildning i och runt munnen.…

Mastocytom hos katt

Tumörformen är vanligen godartad på katt (ej på hund). Det finns dock mycket elakartade mastocytom även på katt. FörekomstMastocytom förekommer…

Mastocytom hos hund

Mastocytom är en cancersjukdom som utvecklas från mastceller, vilka är en del av kroppens immunsystem. En mastcellstumör har ett mycket…

Malign histiocytos

Tumörformen av de histiocytära sjukdomarna. Histiocyter är bindvävsmakrofager, det vill säga en typ av celler som har en ”renhållningsfunktion” i…

Tumörsjukdomar M-Ö

Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna hos hund. Såväl diagnostik som metoder att behandla cancer hos hund och…

Lymfom hos hund

Malignt lymfom är en elakartad tumör. Sjukdomen uppstår i de vita blodkropparna (lymfocyter) som omvandlas till tumörer.Lymfocyter delas upp i T- och B-lymfocyter.…

Kutant histiocytom

Kutant histiocytom är en godartad (benign) tumör i huden. Histiocytom är vanligast hos unga hundar under tre år och är…

Juvertumör hos katt

Juvertumör är en ganska vanlig cancerform på honkatt, speciellt om hon ätit p-piller länge. På katt är juvertumörer nästan alltid…

Juvertumör hos hund

När en tik har knölar i juvret kan det vara inflammationer i juvret, infektioner eller skendräktighet, men oftast är orsaken…

Fettknölar (lipom)

En vanlig typ av nybildning hos hund är lipom, en godartad nybildning av celler i fettvävnaden. De är ofta långsamväxande,…

Tumörsjukdomar A-L

Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna hos hund. Såväl diagnostik som metoder att behandla cancer hos hund och…

Behandlingsalternativ i Sverige

Samtliga behandlingar används vanligtvis var och en för sig, men det är även vanligt med kombination av dessa behandlingar för…

Övriga behandlingar

Det finns många fler alternativ till behandling av tumörer (immunoterapi, angiogenes påverkan, olika hämmare, etcetera). Det forskas mycket i detta…

Strålning

Strålbehandling eller radioterapi är ett behandlingsalternativ som kan användas i kombination med operation (före eller efter operation), ibland som enda terapi eller…

Kemoterapi – cellgiftsbehandling

Målsättningen med cellgiftsbehandling (cytostatika) är i första hand att öka livslängden med bibehållen eller förbättrad livskvalitet för de hundar/katter för…

Kirurgi

Kirurgi har länge varit det enda behandlingsalternativet vid tumörsjukdomar hos djur och det är en av de vanligaste operationer som…

Behandling av tumörsjukdomar

Inom humanmedicinen har resultaten av behandlingar på vissa cancertyper förbättrats betydligt under senare tid. Nya behandlingsmetoder prövas ständigt. Detta ställer…

Noggrannare undersökningar

Innan man bestämmer om hunden eller katten behöver opereras är det bra att veta vad det är för förändring djuret…

Inledande undersökning

Alltför många djurägare tror tyvärr att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en…

Foder och cancer

Näring till ett cancersjukt djur – Hur kan man göda hunden/katten utan att göda tumören? Viktförlust på grund av cancer…

En livshotande sjukdom

En tumör kan bli livshotande på många olika sätt. Behandlingen av så kallade primärtumörer (den först uppkomna tumören) har förbättrats enormt under…

Vanliga symtom på tumörsjukdomar

Symtom på cancer är ofta ospecifika och diffusa, det vill säga symtomen visar inte tydligt att det är cancer djuret…

Cancer kan ha många orsaker

Spontana förändringar, virus, hormoner, kemikalier och strålning är några av de orsaker som kan ligga bakom en cancersjukdom. Spontana förändringarUnder…

Tumörens utveckling

Okontrollerad tillväxtTumörer uppstår när en celltyp någonstans i kroppen okontrollerat börjar öka i antal (proliferera). Dessa celler liknar ursprungscellen, men…

Cancer kontra tumör

Läran om tumörsjukdomar kallas onkologi. Onkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Veterinärer och läkare som är specialiserade på tumörsjukdomar kallas onkologer. Ordet cancer betyder kräfta…

Tumörsjukdomar blir allt vanligare

Cancer slår till lika obarmhärtigt hos djur som hos människor. I en amerikansk undersökning visade det sig att ungefär 45…