Patricio Rivera

Mitt namn är Patricio Rivera. Jag är en mycket engagerad och passionerad hårdrockstrummande djurälskare som har arbetat som klinikveterinär sedan jag tog veterinärexamen på Santo Tomas Universitet i mitt  hemland Chile 1996.

 
Skriv din text här
Patricio Rivera leg. veterinär (DVM), veterinärmedicine doktor (PhD)

Mitt namn är Patricio Rivera. Jag är en mycket engagerad och passionerad hårdrockstrummande djurälskare som har arbetat som klinikveterinär sedan jag tog veterinärexamen på Santo Tomas Universitet i mitt hemland Chile 1996.

Veterinär och forskare

2000 flyttade jag till Sverige och läste svenska på Stockholms Universitet för att därefter genomföra en så kallad TUVE-utbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) mellan 2003-2005. Min svenska veterinärlegitimation erhöll jag i januari 2005.

Mellan 2005 och 2010 arbetade jag vid SLU med forskning kring tumörsjukdomar hos hund samtidigt som jag undervisade veterinärstudenter på Universitetdjursjukhuset vid SLU. I juni 2010 blev jag veterinärmedicine doktor med min avhandling ”Biochemicals Markers and Genetic Risk Factors in Canine Tumors”.

Efter det följde ett halvår som klinikveterinär på Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala samt en post-doc tjänst mella SLU och Uppsala Universitet, innan jag började vid Centrum för Medicin vid Strömsholm Specialistdjursjukhuset Hund och Katt med behandling av tumörsjukdomar hos hund och katt 2011–2012. Vid sidan av arbetet på onkologimottagningen forskade jag kring tumörsjukdomar.

Året därpå (mars 2012) tillträdde jag min tjänst som klinikveterinär på tillträde jag på Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen. Jag började jobba på Evidensia Södra djursjukhuset i Kungens kurva i feb 2014 tills den 7:e december 2016. Därefter jobbade jag som Djursjukhuschef på AniCura Djursjukhuset Sundsvall tills den 13:e juli 2017.

Jag är medlem i den "European Society of Veterinary Oncology" (ESVONC), i den "Veterinary Cancer Society "(VCS), hedersmedelm i den "Chilean Society of Veterinary Oncology "(ACHOV),  han är också hedersmedlem i den "Latin American Society of Veterinary Oncology" (SLOVET).

Jag är klinikchef och ägare till Vettris i Sundsvall och Vettris i Västerås.

Jag har ett brinnande intresse för onkologi (cancerlära), invärtes medicin, klinisk nutrition (näringslära) samt farmakologi (läkemedelslära). Jag arbetar heltid som klinikchef samt som klinikveterinär alla vardagar mellan kl. 08-17 där jag tar emot olika medicinska fall, men framför allt remitterade patienter med tumörsjukdomar. 

Forskat om tumörer

Tumörsjukdomar hos våra sällskapsdjur är tyvärr ett vanligt och växande problem. Möjligheterna att behandla de olika cancerformerna har utvecklats dramatiskt de senaste åren. I takt med detta har även djurägarnas krav på tumörbehandlingar ökat. Jag hoppas kunna hjälpa till att utveckla ny och bättre diagnostik samt bättre behandlingsmetoder inom detta viktiga och komplexa fält.

Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos kvinnor och är en av de allra vanligaste tumörsjukdomarna hos hund. Juvertumörprojektet syftar till att öka kunskaper om juvertumörer, förbättra behandlingen och minska lidandet för hunden. Jag har också förhoppningar om att min forskning ska kunna bidra till förståelse av sjukdomen både hos människa och hund.