vetrinarkliniken_birsta_loggo

Vanliga symtom på tumörsjukdomar

Symtom på cancer är ofta ospecifika och diffusa, det vill säga symtomen visar inte tydligt att det är cancer djuret har drabbats av. Ofta består dock symtomen av en eller flera i listan nedan: onormala svullnader som växer eller som inte går över sår som vägrar läka blödning eller annan utsöndring från någon kroppsöppning utan […]

Cancer kan ha många orsaker

Spontana förändringar, virus, hormoner, kemikalier och strålning är några av de orsaker som kan ligga bakom en cancersjukdom. Spontana förändringarUnder hela livet sker så kallade spontana mutationer, det vill säga små skador i generna. Dessa repareras oftast direkt av cellen själv, men otillräcklig lagning kan leda till permanenta skador. Man kan anta att skador ackumuleras under […]

Tumörens utveckling

Okontrollerad tillväxtTumörer uppstår när en celltyp någonstans i kroppen okontrollerat börjar öka i antal (proliferera). Dessa celler liknar ursprungscellen, men ju mer elakartade de är, desto svårare är det att känna igen deras ursprung. För att en vanlig cell ska börja dela sig krävs flera förändringar på genetisk nivå – det måste ske flera förändringar […]

Cancer kontra tumör

Läran om tumörsjukdomar kallas onkologi. Onkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Veterinärer och läkare som är specialiserade på tumörsjukdomar kallas onkologer. Ordet cancer betyder kräfta och härrör från cancerns växtsätt. Den sprider ut sig i den omgivande vävnaden med armliknande utskott. Ordet cancer används ofta men inte alltid helt korrekt. Begreppet cancer bör egentligen reserveras för när det är bevisat […]

Tumörsjukdomar blir allt vanligare

Cancer slår till lika obarmhärtigt hos djur som hos människor. I en amerikansk undersökning visade det sig att ungefär 45 procent av alla hundar över tio års ålder dog av cancer. En annan undersökning visade att ungefär 23 procent av alla hundar dör av någon cancersjukdom. Det beräknas att en av fyra hundar äldre än […]