vetrinarkliniken_birsta_loggo

Noggrannare undersökningar

Innan man bestämmer om hunden eller katten behöver opereras är det bra att veta vad det är för förändring djuret har drabbats av. Det avgör med vilken omfattning man ska operera. BiopsiVissa tumörtyper är ibland svåra att ställa diagnos på med hjälp av cellprover (cytologi) men det kan oftast göras med hjälp av ett vävnadsprov, […]

Inledande undersökning

Alltför många djurägare tror tyvärr att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en knöl bör alltid undersökas. Veterinären ställer diagnos på hunden eller katten med hjälp av bland annat: en noggrann klinisk undersökning röntgen blodprov vävnadsprov (biopsi) Denna inledande undersökning är absolut nödvändig. Knölen kanske inte alls är en […]