vetrinarkliniken_birsta_loggo

Referenser – källor

All text i denna sida är referat av texter från olika källor från olika författare (både från Sverige och utlandet). Jag har skapat hemsidan för att göra information om cancer på våra sällskapsdjur lättillgänglig och enkel att förstå samt hitta – bara ett klick! All text i denna sida är referat av texter från olika […]

Sammanfattning av min forskning

Syftet med mitt avhandlingsarbete var att öka kunskapen om juvertumörer samt att identifiera olika riskfaktorer för utvecklingen av dessa tumörer hos hund. För att uppnå dessa mål utfördes fyra studier. I den första studien studerades aktiviteten av thymidinkinas (TK) i serum hos hundar som diagnostiserats med malignt lymfom, leukemi samt andra tumörer bl.a. juvertumörer. Sedan […]

Forskning och cancer

Visste du att forskning kring hund- och kattsjukdomar är en bra GENväg till att förbättra både djurs och människors hälsa? Gener och miljö samverkar Tumörsjukdomar är genetiskt komplexa. Bakom sjukdomsutvecklingen ligger flera gener i kombination med miljöfaktorer som oftast är okända. Det är ofta mycket bra att forska på hundar och katter eftersom de delar många miljöfaktorer […]