vetrinarkliniken_birsta_loggo

Fettknölar (lipom)

En vanlig typ av nybildning hos hund är lipom, en godartad nybildning av celler i fettvävnaden. De är ofta långsamväxande, väl avgränsade och brukar inte sprida sig. Trots detta kan de växa till och bli väldigt stora eller sitta på ett sådant ställe att de kan störa hunden.

Om ett lipom inte är alltför stort eller sitter på ett olämpligt ställe är det lätt att operera bort. För att vara säker på att det är ett lipom bör ett cellprov tas för att utesluta en elakartad tumör.

Dela inlägg :