vetrinarkliniken_birsta_loggo

Forskning och cancer

Visste du att forskning kring hund- och kattsjukdomar är en bra GENväg till att förbättra både djurs och människors hälsa?

Gener och miljö samverkar

Tumörsjukdomar är genetiskt komplexa. Bakom sjukdomsutvecklingen ligger flera gener i kombination med miljöfaktorer som oftast är okända. Det är ofta mycket bra att forska på hundar och katter eftersom de delar många miljöfaktorer med sina ägare. De lever i samma miljö, får spontana tumörer, dricker samma dricksvatten, har kortare generationsintervall, får fler syskon och det avelsarbete vi bedriver med hundar och katter innebär att olika individer ofta får avkommor med mer än en annan individ.

Lika människan

Genom att hundens och kattens hela arvmassa numera är klarlagd har möjligheterna till genetisk forskning ökat markant. Det pågår för närvarande molekylärbiologisk kartläggning av sjukdomen där man undersöker vilka gener som är inblandade, samt vilka kromosomer som förändras. Eftersom hundar/katter är genetiskt mer lika människor än möss (som vanligtvis används i forskning) är hunden och katten bra modelldjur för grundforskning om cancer.

Ärftlighet misstänks

Vissa tumörsjukdomar är vanligare inom vissa raser och därför misstänker man att det finns en ärftligt bidragande orsak. Med kunskapen om vilka genetiska komponenter som ligger bakom sjukdomen kan vi utveckla bättre diagnostik och behandlingsmetoder. Detta kan komma till nytta för både hunden, katten och människan.

Dela inlägg :