vetrinarkliniken_birsta_loggo

Lymfom hos hund

Malignt lymfom är en elakartad tumör. Sjukdomen uppstår i de vita blodkropparna (lymfocyter) som omvandlas till tumörer.
Lymfocyter delas upp i T- och B-lymfocyter. De har en viktig roll i kroppens immunförsvar. Dessa celler finns bland annat samlade i lymfknutor och benmärg men finns också fritt i blodcirkulationen.
Lymfom kan klassas som antigen T- eller B-cells lymfom, beroende på vilken typ av lymfocyt som tumöromvandlas.

Förekomst
Malignt lymfom är en mycket allvarlig och tyvärr inte ovanlig sjukdom hos hundar. Raser som oftare drabbas är boxer, golden retriever, saint bernard, bulldog, rottweiler, med flera.

Det är framför allt medelålders hundar som drabbas men även yngre hundar kan insjukna. Den vanligaste formen av lymfom är så kallad multicentrisk lymfom där en eller flera lymfknutor är angripna (eventuellt också benmärgen och andra organ).

Symtom
Ofta upptäckts denna tumörform av hundägaren som har noterat att hunden har kraftigt förstorade lymfkörtlar. De flesta hundar är i inledningsskedet pigga och uppfattas i övrigt som friska.

Prognos och behandling
Generellt har T-cellslymfom sämre prognos och ger allvarligare symtom än B-cellslymfom. Behandling av lymfom är beroende av vilket typ det rör sig om, men behandlingen består oftast av cellgifter (cytostatika).

Dela inlägg :