vetrinarkliniken_birsta_loggo

Övriga behandlingar

Det finns många fler alternativ till behandling av tumörer (immunoterapi, angiogenes påverkan, olika hämmare, etcetera). Det forskas mycket i detta område och många nya metoder provas och används idag. Det kommer inte att dröja länge innan vi rutinmässigt kan använda några av dessa metoder på våra patienter.

Dela inlägg :