vetrinarkliniken_birsta_loggo

Reaktiva histiocytoser

Den reaktiva histiocytosen anses av de flesta vara endast en immunsjukdom som inte har något med tumörformen att göra. Andra hävdar att den systemiska formen som omfattar hela kroppen är en variant av elakartad (malign) histiocytos.

Förekomst
Sjukdomen drabbar oftast medelålders hundar.

Behandling
Histiocytos kan behandlas med läkemedel som hämmar immunförsvaret (immunosuppressiva läkemedel) såsom kortikosteroider för att hålla tillbaka sjukdomen. Hudförändringarna kan dock försvinna av sig själva.

Även vid systemisk histiocytos är behandlingen läkemedel som dämpar immunförsvaret, den systemiska formen svarar dock dåligt på steroider utan kräver mer potenta läkemedel. Systemisk histiocytos är en progressiv sjukdom som nästan i alla fall kräver en livslång behandling. Hunden kan dock bli bättre i perioder varefter den får ett nytt skov. Den systemiska histiocytosen leder i många fall till att djurägaren bestämmer sig för att avliva hunden när symptomen inte längre kan hållas tillbaka av den immunosuppressiva behandlingen. Det är inte heller alla som vill ha hunden på en livslång behandling som dessutom är mycket dyr.

Dela inlägg :