vetrinarkliniken_birsta_loggo

Vår veterinär

Patricio Rivera leg. veterinär (DVM), veterinärmedicine doktor (PhD) Patricio är en mycket engagerad och passionerad hårdrockstrummande djurälskare som har arbetat som klinikveterinär sedan han tog veterinärexamen 1996 vid Santo Tomas Universitetet i Chile 1996. 2000 flyttade han till Sverige och läste svenska på Stockholms universitet för att därefter genomföra en så kallad TUVE-utbildning på Sveriges […]

Referenser – källor

All text i denna sida är referat av texter från olika källor från olika författare (både från Sverige och utlandet). Jag har skapat hemsidan för att göra information om cancer på våra sällskapsdjur lättillgänglig och enkel att förstå samt hitta – bara ett klick! All text i denna sida är referat av texter från olika […]

Sammanfattning av min forskning

Syftet med mitt avhandlingsarbete var att öka kunskapen om juvertumörer samt att identifiera olika riskfaktorer för utvecklingen av dessa tumörer hos hund. För att uppnå dessa mål utfördes fyra studier. I den första studien studerades aktiviteten av thymidinkinas (TK) i serum hos hundar som diagnostiserats med malignt lymfom, leukemi samt andra tumörer bl.a. juvertumörer. Sedan […]

Forskning och cancer

Visste du att forskning kring hund- och kattsjukdomar är en bra GENväg till att förbättra både djurs och människors hälsa? Gener och miljö samverkar Tumörsjukdomar är genetiskt komplexa. Bakom sjukdomsutvecklingen ligger flera gener i kombination med miljöfaktorer som oftast är okända. Det är ofta mycket bra att forska på hundar och katter eftersom de delar många miljöfaktorer […]

Reaktiva histiocytoser

Den reaktiva histiocytosen anses av de flesta vara endast en immunsjukdom som inte har något med tumörformen att göra. Andra hävdar att den systemiska formen som omfattar hela kroppen är en variant av elakartad (malign) histiocytos. FörekomstSjukdomen drabbar oftast medelålders hundar. BehandlingHistiocytos kan behandlas med läkemedel som hämmar immunförsvaret (immunosuppressiva läkemedel) såsom kortikosteroider för att hålla […]

Orala papillom

Förekommer mest på unga hundar. Papillomviruset smittar från hund till hund och ger upphov till vårtbildning i och runt munnen. SymtomTypiska symtom är flikiga vårtor i munhålan, på tunga, tandkött och läpparnas insidor. Vårtorna kan även ses runt munnen på läppar och haka. En del hundar får bara enstaka vårtor, medan andra kan få ett […]

Mastocytom hos katt

Tumörformen är vanligtvis godartad på katt (ej på hund). Det finns dock mycket elakartade mastocytom även på katt. FörekomstMastocytom förekommer oftare på rasen Siames än på andra raser. Det finns en form av sjukdomen som heter mastocytos, som blir generell över hela huden. BehandlingCellprov eller biopsi tas från tumören. Godartade mastocytom hos katt avlägsnas med kirurgi. Elakartade […]

Mastocytom hos hund

Mastocytom är en cancersjukdom som utvecklas från mastceller, vilka är en del av kroppens immunsystem. En mastcellstumör har ett mycket varierat utseende och kan se ut som vilken annan hudknöl som helst och kan alltid vara elakartade, varför det är viktigt att ställa diagnos tidigt. Mastocytom är en eller flera förändringar som oftast sitter på […]

Malign histiocytos

Tumörformen av de histiocytära sjukdomarna. Histiocyter är bindvävsmakrofager, det vill säga en typ av celler som har en ”renhållningsfunktion” i kroppen genom att de ”äter upp” främmande partiklar. Vid histiocytos sker en abnorm tillväxt av histiocyter. Sjukdomen förekommer i en form där den ursprungliga tumören växer till någonstans kroppen och dessutom sprider sig via dottertumörer […]

Tumörsjukdomar M-Ö

Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna hos hund. Såväl diagnostik som metoder att behandla cancer hos hund och katt har utvecklas dramatiskt de senaste åren. Det finns en rad tumörsjukdomar som förekommer på hund och katt: Juvertumörer Fettknölar (lipom) Mastocytom Orala papillom Kutant histiocytom Reaktiva histiocytoser Malign histiocytos Lymfom På de underliggande sidorna […]