vetrinarkliniken_birsta_loggo

Lymfom hos hund

Malignt lymfom är en elakartad tumör. Sjukdomen uppstår i de vita blodkropparna (lymfocyter) som omvandlas till tumörer.Lymfocyter delas upp i T- och B-lymfocyter. De har en viktig roll i kroppens immunförsvar. Dessa celler finns bland annat samlade i lymfknutor och benmärg men finns också fritt i blodcirkulationen.Lymfom kan klassas som antigen T- eller B-cells lymfom, beroende på vilken typ […]

Kutant histiocytom

Kutant histiocytom är en godartad (benign) tumör i huden. Histiocytom är vanligast hos unga hundar under tre år och är relativt snabbväxande. Histiocytom är enstaka, runda och väl avgränsade förändringar i huden som oftast har en hårlös yta. De sitter vanligtvis på huvud, öron eller ben. Det har förekommit fall då histiocytom har spridit sig med […]

Juvertumör hos katt

Juvertumör är en ganska vanlig cancerform på honkatt, speciellt om hon ätit p-piller länge. På katt är juvertumörer nästan alltid elakartade (maligna). Man bör operera bort dem så tidigt som möjligt och man röntgar alltid före operation för att se att de inte spridit sig inåt, framför allt till lungorna. BehandlingMan måste operera tidigt och […]

Juvertumör hos hund

När en tik har knölar i juvret kan det vara inflammationer i juvret, infektioner eller skendräktighet, men oftast är orsaken tumörer. Tumör i bröstvävnad hos hund kallas för juvertumör. Bröstcancer är den vanligaste typen av tumör hos kvinnor, men sjukdomen är ungefär tre gånger vanligare hos tik än hos kvinna. Juvertumörer är den vanligaste tumörtypen […]

Fettknölar (lipom)

En vanlig typ av nybildning hos hund är lipom, en godartad nybildning av celler i fettvävnaden. De är ofta långsamväxande, väl avgränsade och brukar inte sprida sig. Trots detta kan de växa till och bli väldigt stora eller sitta på ett sådant ställe att de kan störa hunden. Om ett lipom inte är alltför stort […]

Tumörsjukdomar A-L

Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna hos hund. Såväl diagnostik som metoder att behandla cancer hos hund och katt har utvecklas dramatiskt de senaste åren. Det finns en rad tumörsjukdomar som förekommer på hund och katt: Juvertumörer Fettknölar (lipom) Mastocytom Orala papillom Kutant histiocytom Reaktiva histiocytoser Malign histiocytos Lymfom På de underliggande sidorna […]

Behandlingsalternativ i Sverige

Samtliga behandlingar används vanligtvis var och en för sig, men det är även vanligt med kombination av dessa behandlingar för att optimera effekten. Vilken behandling som blir aktuell i det enskilda fallet beror på många faktorer som Det är som regel viktigt att sjukdomen upptäckts tidigt. En cancer som utvecklas så långt att den utvecklat metastaser […]

Övriga behandlingar

Det finns många fler alternativ till behandling av tumörer (immunoterapi, angiogenes påverkan, olika hämmare, etcetera). Det forskas mycket i detta område och många nya metoder provas och används idag. Det kommer inte att dröja länge innan vi rutinmässigt kan använda några av dessa metoder på våra patienter.

Strålning

Strålbehandling eller radioterapi är ett behandlingsalternativ som kan användas i kombination med operation (före eller efter operation), ibland som enda terapi eller i vissa fall i kombination med cytostatika. Strålning orsakar direkta strålskador på tumörcellens kärna (DNA) och indirekt via fria radikaler. Detta behandlingsalternativ används framförallt för tumörer som är lokalt infiltrativa och utbredda men som inte […]

Kemoterapi – cellgiftsbehandling

Målsättningen med cellgiftsbehandling (cytostatika) är i första hand att öka livslängden med bibehållen eller förbättrad livskvalitet för de hundar/katter för vilka man anser att behandlingen har goda förutsättningar att lyckas. Cellgifter är några av de viktigaste tillgängliga behandlingsmöjligheterna vid tumörsjukdomar. De ger förlängd överlevnadstid och förbättrar livskvaliteten för många tumörpatienter. Påverkar celldelningenBehandling med kemoterapi betyder […]