vetrinarkliniken_birsta_loggo

Kirurgi

Kirurgi har länge varit det enda behandlingsalternativet vid tumörsjukdomar hos djur och det är en av de vanligaste operationer som görs på ett djursjukhus. Än idag är operation det vanligaste sättet att behandla en tumörsjukdom. Det är också det mest effektiva behandlingsalternativet. Ett undantag är givetvis sådana tumörer som är utsprida på många ställen i […]

Behandling av tumörsjukdomar

Inom humanmedicinen har resultaten av behandlingar på vissa cancertyper förbättrats betydligt under senare tid. Nya behandlingsmetoder prövas ständigt. Detta ställer högre krav även på vården av våra djur. I Sverige har det under lång tid inte funnits så många behandlingsalternativ. Om det inte gått att operera bort tumören så har man inte kunnat erbjuda så […]

Noggrannare undersökningar

Innan man bestämmer om hunden eller katten behöver opereras är det bra att veta vad det är för förändring djuret har drabbats av. Det avgör med vilken omfattning man ska operera. BiopsiVissa tumörtyper är ibland svåra att ställa diagnos på med hjälp av cellprover (cytologi) men det kan oftast göras med hjälp av ett vävnadsprov, […]

Inledande undersökning

Alltför många djurägare tror tyvärr att det är helt normalt att djur får knölar när de blir äldre, men en knöl bör alltid undersökas. Veterinären ställer diagnos på hunden eller katten med hjälp av bland annat: en noggrann klinisk undersökning röntgen blodprov vävnadsprov (biopsi) Denna inledande undersökning är absolut nödvändig. Knölen kanske inte alls är en […]

Foder och cancer

Näring till ett cancersjukt djur – Hur kan man göda hunden/katten utan att göda tumören? Viktförlust på grund av cancer påverkar prognosen negativ. Ett mager och undernärt djur brukar oftast ha sämre livskvalitet och kortare överlevnadstid och svarar sämre på behandling. En riklig och lämplig näringstillförsel förbättrar prognosen. Tumörceller föredrar enkla kolhydrater och protein som […]

En livshotande sjukdom

En tumör kan bli livshotande på många olika sätt. Behandlingen av så kallade primärtumörer (den först uppkomna tumören) har förbättrats enormt under senare tid. Men även en primärtumör kan bli livshotande om den till exempel blir så stor att den trycker på eller på annat sätt stör närliggande organ. En stor tumör i brösthålan kan till exempel […]

Vanliga symtom på tumörsjukdomar

Symtom på cancer är ofta ospecifika och diffusa, det vill säga symtomen visar inte tydligt att det är cancer djuret har drabbats av. Ofta består dock symtomen av en eller flera i listan nedan: onormala svullnader som växer eller som inte går över sår som vägrar läka blödning eller annan utsöndring från någon kroppsöppning utan […]

Cancer kan ha många orsaker

Spontana förändringar, virus, hormoner, kemikalier och strålning är några av de orsaker som kan ligga bakom en cancersjukdom. Spontana förändringarUnder hela livet sker så kallade spontana mutationer, det vill säga små skador i generna. Dessa repareras oftast direkt av cellen själv, men otillräcklig lagning kan leda till permanenta skador. Man kan anta att skador ackumuleras under […]

Tumörens utveckling

Okontrollerad tillväxtTumörer uppstår när en celltyp någonstans i kroppen okontrollerat börjar öka i antal (proliferera). Dessa celler liknar ursprungscellen, men ju mer elakartade de är, desto svårare är det att känna igen deras ursprung. För att en vanlig cell ska börja dela sig krävs flera förändringar på genetisk nivå – det måste ske flera förändringar […]

Cancer kontra tumör

Läran om tumörsjukdomar kallas onkologi. Onkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Veterinärer och läkare som är specialiserade på tumörsjukdomar kallas onkologer. Ordet cancer betyder kräfta och härrör från cancerns växtsätt. Den sprider ut sig i den omgivande vävnaden med armliknande utskott. Ordet cancer används ofta men inte alltid helt korrekt. Begreppet cancer bör egentligen reserveras för när det är bevisat […]